چنانچه به هر دلیلی از وب سایت نوین ترمه ناراضی هستید و شکایتی دارید ، می توانید بوسیله فرم در تماس با ما یا با شماره 09121543617 آن را مطرح نمائید.

تماس با ما